Usluge implementacije uz pakete

Pokretanje projekta

Sastanak Vašeg i našeg tima označava početak zajedničkih aktivnosti. Tada definišemo potrebe i željeni paket, i dogovaramo plan aktivnosti, rokove, termine i zaduženja.

Postavka sistema

Vršimo postavku sistema – koristimo obrasce za konfiguraciju i postavke kako bismo osigurali standard i jednostavnost. Podešavamo infrastrukturu uz kreiranje korisnika i prava pristupa.

Vaši postojeći poslovni podaci

Tokom migracije Vaših postojećih podataka u Business Central, učitavanje podataka sami vršite korišćenjem pripremljenih Excel obrazaca u koje je potrebno da unesete Vaše postojeće podatke prema postavljenoj strukturi i primerima. U zavisnosti od količine podataka, možete i ručno da ih unesete u sistem.

Edukacija

Edukacija korisnika je od izuzetne važnosti za budući rad. Na raspolaganju Vam je Portal sa korisničkim uputstvima i video materijalima, kao i konsultacije sa našim konsultantima.

Korisnici će se samostalno upoznati sa novim rešenjem kroz unapred pripremljena uputstva za rad. Nakon samostalnog učenja, korisnici će biti osposobljeni za rad u novom sistemu.

Testovi prihvatanja rešenja

Ovi testovi će Vama i nama potvrditi da sistem radi u skladu sa Vašim poslovanjem. Važno je da detaljno testirate svaki poslovni proces. Očekuje se Vaša potvrda da li su zadovoljeni očekivani rezultati.

Podrška tokom početka rada u sistemu

Podrška tokom početka rada u sistemu počinje na dan kada počinjete sa zvaničnim radom u novom sistemu. Naš tim će Vam biti na raspolaganju i pružati podršku prilikom prvih koraka. Nakon početnog perioda, prepuštamo Vas samostalnom radu uz stalni pristup Portalu na kom će Vam biti dostupna sva uputstva.

Usluge održavanja

Nakon završene implementacije sistema, možemo da Vam pružamo i usluge održavanja sistema. Ova usluga nije obavezna, ali je preporučujemo – svi naši klijenti je koriste. Na Vaše zahteve za dodatna pitanja ili za tehničku pomoć biće na raspolaganju naši konsultanti.

PRAVI IZBOR ZA VAŠ BIZNIS

Pripremljeni paketi za Vaše poslovanje

SVETSKO REŠENJE PO NEVEROVATNOJ CENI

MS Business Central sada dostupan za mali biznis

KORAK PO KORAK DO POSLOVNOG SISTEMA

BC za mali biznis Upitnik

Kratak upitnik

Popunite upitnik i proverite da li ste spremni za novi sistem i šta Vam je sve potrebno da krenete sa radom. Pošalji mi upitnik.

BC za mali biznis

Priprema sistema

U ovom koraku podešavamo sistem za Vašu firmu i pružamo Vam podršku kod unosa matičnih podataka i početnih stanja.

BC za mali biznis

Početak rada i obuka

Kada krenete sa radom u novom sistemu, pružamo Vam podršku tokom učenja kroz online portal i odgovaramo na Vaša pitanja.

BC za mali biznis

Podrška

Podrška nakon početka rada u sistemu podrazumeva našu dalju zajedničku saradnju i pomoć, kako bi se odgovorilo na sve dodatne nejasnoće oko korišćenja i omogućio olakšan rad u sistemu.