Trgovina

Trgovina

 • Lokalizacija +
 • Finansije +
 • Funkcionalnosti:
  • Artikli
  • Zalihe
  • Magacini
  • Nalozi prenosa između magacina
  • Popis
  • Radni listovi trebovanja
  • Nabavne porudžbine
  • Zavisni troškovi nabavke
  • Prodajne porudžbine
  • Prodajni cenovnici/popusti

Ukoliko se Vaša kompanija bavi bilo kojom vrstom trgovine, paket Trgovina zadovoljiće sve Vaše potrebe.

U svakom trenutku lako možete da pratite aktivnosti vaših postojećih klijenata i odgovorite na njihove potrebe, kontrolišete Vaše zalihe, planirate nabavku, kao i da na vreme izvršavate isporuke.

Procesi kreiranja ponuda, obrada porudžbina i priprema nabavnih i prodajnih računa se vrši u sistemu. Time dobijate zaokružen proces, od nabavke do prodaje, pod kontrolom.

Sistem vrši automatsko praćenje i ažuriranje zavisnih troškova artikla.

Upotreba prodajnih cenovnika omogućava da definišite cene i popuste na višem nivou i time svom prodajnom timu omogućavate da u realnom vremenu radi prodajne kalkulacije i upravlja cenama.

Izveštaji mogu da Vam pomognu i da analizirate realizaciju nabavke i prodaje.

Paket Trgovina se nadovezuje na paket Finansija uz dodatne dole navedene funkcionalnosti.

Opis funkcionalnosti

Artikli

U sistemu se artikli vode kroz kartice artikala koje uključuju nekoliko tabova.

 • Tab Opšte informacije o artiklu sadrži osnovne informacije gde možete odrediti vrstu i kategoriju artikla.
 • Tab Zalihe sadrži podatke o zalihama, koje prikazuju sve količine na zalihama.
 • Zatim imamo tab Troškovi i knjiženje, gde nalazimo podatke o trošku artikla, a kako knjiženje ulazi u kontni plan i neke od informacija o izveštavanju.
 • Na tabu Cene i prodaja, koje uglavnom koriste prodavci, imamo prodajne cene i informacije o prodajnoj strani.
 • Kartica Dopunjavanja zaliha je sledeća, a reč je o tome kako dopuniti artikal – ne kako ga planirati, već kako ga dopuniti nabavkom, montažom ili proizvodnjom.
 • Zatim imamo tab Planiranja, gde podešavamo sve informacije korišćene u radnim listovima planiranja i radnom listu trebovanja.
 • Tab Praćenja artikla je mesto gde definišemo informacije o praćenju artikla serijskim brojevima ili brojčanim serijama.
 • Tab Magacina ima informacije koje se mogu koristiti u magacinu za rukovanje artiklom.

Prema vrsti artikla imate predefinisane obrasce koji Vam olakšavaju unos novih artikala u sistem.

Zalihe i magacini

Zalihe se odnose na funkcionalnost da imate nabavne porudžbine ili prodajne porudžbine i da primate ili otpremate artikle direktno putem dokumenata, dok se magacini odnose na same aktivnosti u magacinu, transakcije između lokacija i samo smeštanje artikala.

Funkcionalnost Vam omogućava da vodite stanje zaliha po lokacijama (magacinima), praćenje inventara koji je dat na revers kupcu, dobavljaču, kontaktu ili zaposlenom, kao i štampu proknjiženog reversa.

Takođe je uključeno i štampanje dokumenata o otpisu zaliha, revalorizaciji kao i premeštanju zaliha, u skladu sa zakonskom regulativom za svaku od ovih operacija.

Nalozi prenosa

Nalog za prenos sadrži sve informacije potrebne za izvršavanje fizičkog prenosa artikala iz jednog magacina u drugi.

Popis

Funkcionalnost omogućava štampanje obrasca izveštaja o urađenom popisu.

Zavisni troškovi nabavke

Funkcionalnost omogućava dodelu zavisnih troškova nabavke knjiženim prijemnicama, tj. formiranje nabavne kalkulacije.

Prodajni cenovnici/popusti

Funkcionalnost Vam dozvoljava da se zabeleže posebne cene i popusti na redove za, čime se obezbeđuje da vaša dobit na trgovini artiklima uvek bude optimalna, jer će sistem automatski izračunavati najbolju cenu u dokumentima o prodaji.

Što se tiče cena, posebnu prodajnu cenu možete umetnuti u redove prodaje ako postoji određena kombinacija kupca, artikla, minimalne količine, jedinice mere ili početnog/krajnjeg datuma.

KORAK PO KORAK DO POSLOVNOG SISTEMA

BC za mali biznis Upitnik

Kratak upitnik

Popunite upitnik i proverite da li ste spremni za novi sistem i šta Vam je sve potrebno da krenete sa radom. Pošalji mi upitnik.

BC za mali biznis

Priprema sistema

U ovom koraku podešavamo sistem za Vašu firmu i pružamo Vam podršku kod unosa matičnih podataka i početnih stanja.

BC za mali biznis

Početak rada i obuka

Kada krenete sa radom u novom sistemu, pružamo Vam podršku tokom učenja kroz online portal i odgovaramo na Vaša pitanja.

BC za mali biznis

Podrška

Podrška nakon početka rada u sistemu podrazumeva našu dalju zajedničku saradnju i pomoć, kako bi se odgovorilo na sve dodatne nejasnoće oko korišćenja i omogućio olakšan rad u sistemu.

UNAPREDITE SVOJE POSLOVANJE DANAS

Sada je pravi trenutak za Vaš biznis

SVETSKO REŠENJE PO NEVEROVATNOJ CENI

MS Business Central sada dostupan za mali biznis